Bezdrátové sítě

OSAZOVÁNÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC

Na základě požadavků zákazníka provádíme osazování základnových stanic aktivními prvky a anténními  systémy. Dle požadavků provádíme i realizace silového napájení a zálohování a následné uvádění stanic do provozu.

INSTALACE A ÚDRŽBA PtP SPOJŮ

Navrhujeme, montujeme a zprovozňujeme spoje všech dostupných vendorů ve všech frekvenčních pásmech. Můžete se na nás obrátit taktéž v případě poruch či nahodilých oprav v oblasti bezdrátových sítí.